اخبار ورزشی » ورزشکاران جهان در شبکه های اجتماعی؛ 1 آگوست 2019