اخبار ورزشی » ریوالدو:”پیش فصل ضعیف رئال مادرید نشانه خوبی نیست”